V kulturnem domu so seveda tudi drugi prostori, kot so sanitarije in prostor pod odrom. Sanitarije so dostopne direktno iz avle, sanitarije in maskirnici za nastopajoče se nahajajo v zaodrju v nadstropju. V pododrju pa je prostor za shrambo različne scenske opreme.