Prisrčno vabljeni na predavanje
dr. Miroslave Cencič

ŽIVLJENJSKA POT dr. IVA JUVANČIČA,
ki bo v soboto, 16. novembra 2019, ob 19. uri,
v kulturnem domu v Bovcu.

Dr. Ivo Juvančič (1899 -1985) je bil v času med prvo in drugo svetovno vojno zagotovo najbolj izobražena in cenjena oseba, ki je izhajala iz z Bovškega.  O njegovem delu je ob okroglih življenjskih obletnicah pisal periodični tisk. Leta 1999 je bila njemu v spomin na bovškem župnišču odkrita spominska plošča. Dr. Miroslava Cencič  je iz arhivov  dobila še več podatkov o njegovi življenski poti. Predstavila nam jih bo na predavanju v Bovcu. Po predavanju bo na ogled nekaj njegovih člankov, publikacij in tipkopisov.

Na isti dan ob 18. uri bo v cerkvi sv. Urha v Bovcu dekan Viljem Čušin daroval sv. mašo ob 120. obletnici njegovega rojstva. Po maši bo položen  šopek ob njegovi spominski plošči.

DRUŠTVO ARS BOVEC TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 10
5230 BOVEC SLOVENIJA