Bogdan Vidmar se je rodil l. 1965 na Colu. V duhovnika je bil posvečen l. 1991. Kot duhovnik je deloval v več župnijah. Na Salezijanski papeški univerzi v Rimu je z magisterijem zaključil študij pedagogike. Na Škofijski gimnaziji Vipava je opravljal službo svetovalnega delavca in poučeval predmet Vera in kultura. Trenutno je duhovni pomočnik v Bovcu. Spregovoril nam bo o našem rojaku s Krasa, enem od štirih velikih cerkvenih očetov zahodne Cerkve, svetem Hieronimu.