Tudi letos Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji organizira tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2019, ki bodo potekali Goriški regiji, v Bovcu, v Kulturnem domu in Hotelu Alp, dne 24. in 25. oktobra 2019 pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«. Regionalni dnevi so postali stalnica vseh, ki se ukvarjamo z regionalnim razvojem in lahko doprinesejo k uresničevanju njegovih ciljev ter razpravi o aktualnih temah s področja regionalnega razvoja. Z njimi želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam.

Tudi z letošnjo temo želimo pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, da soočimo svoje poglede o tematiki. Vaša prisotnost in sodelovanje na regionalnih dnevih je pomembna za načrtovanje in uresničevanje ciljev regionalne politike. Osrednja tema prvega dne je posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih. Osrednja tema drugega dne so demografske spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov:
http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM.aspx .

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijavite se do ponedeljka, 21. oktobra 2019 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:
http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx